Avtorji

Načrtovanje in vsebina: BTC d.d.

Oblikovanje: Publicis d.o.o.

Tehnična izvedba: Kompas Xnet, d.o.o.