Arhitektura

Kristalna palača je zasnovana po najvišjih varnostnih, konstrukcijskih in inštalacijskih standardih, ki omogočajo najboljše delovne in bivanjske razmere.

Parkiranje

V treh kletnih garažah je zagotovljenih 579 parkirnih mest, ob Kristalni palači pa še 39. Zraven je tudi postajališče javnega mestnega prometa in BTC City shuttla.

Pročelja

Stekleni ovoj palače omogoča naravno osvetlitev delovnih prostorov. Zasteklitev južne fasade je prezračevana dvojna steklena fasada brez parapetnih zidcev, zastiranje s tekstilnimi zasloni pa je izvedeno v prezračevalnem sloju dvojne fasade. Termoizolacijsko steklo zagotavlja ustrezno ugodje tako v vročih poletnih kot tudi v mrzlih zimskih zunanjih vremenskih razmerah.

Vertikalne komunikacije

Vse vertikalne komunikacije so brez arhitektonskih ovir. V visokem delu Kristalne palače je šest osebnih dvigal, med njimi dve panoramski, iz katerih se odpira razgled na BTC City in panoramo Ljubljane z Alpami v ozadju, ter tovorno dvigalo v skupni rabi. V jedru stavbe bosta tudi dve evakuacijski stopnišči.

Prostori za kadilce

V trgovskem delu so balkoni in terase, kjer bo dopustno kajenje. Kadilnice so urejene tudi v okviru gostinskega programa.

Ogrevanje, hlajenje in prezračavanje

V vseh prostorih je predvideno ogrevanje, hlajenje in prisilno prezračevanje (dovod svežega zraka), v pisarniških prostorih pa bo omogočeno tudi odpiranje oken. Ogrevanje, hlajenje in dovod svežega zraka je mogoč prek talnih ventilatorskih konvektorjev. Regulacija ogrevanja in glajenja poslovnih prostorov bo osrednja, možna pa bo tudi lokalna korekcija temperature.

Protivlomno varovanje

Kristalna palača je v celoti protivlomno varovana, vsi skupni prostori so opremljeni z videonadzorom, dostop pa je nadzorovan z identificiranjem oseb (recepcija, čitalniki kartic, videogovorni sistem).

Rezervni viri električne energije

V Kristalni palači so nameščeni rezervni viri električne energije, ki bodo zagotavljajo neodvisno delovanje vseh varnostnih in protipožarnih sistemov dve uri.

Strežniški prostori

V pisarniških etažah je možna funkcionalna ureditev prostorov za mrežne strežnike s priključki za ustrezno hlajenje teh prostorov.

Signalno-komunikacijske inštalacije

V Kristalni palači sta omogočena dostop in priključitev na vse razpoložljive dobavitelje telefonskih (žičnih in brezžičnih) operaterjev in dobaviteljev kabelskih signalov. V vseh glavnih skupnih prostorih (vhodna avla stolpnice, ploščad, nakupovalna galerija in terasa) so vstopne točke za brezžični dostop do interneta (Wi-Fi).

Merilniki

V vseh poslovnih etažah in v posameznih funkcionalnih sklopih (gostinstvo, medicinsko-estetski in wellness center) so nameščeni merilniki porabe električne, toplotne in hladilne energije ter vode.

Požarna varnost

Kristalna palača je v celoti varovana s šprinklerskim sistemom in z avtomatskim javljanjem požara, nameščeno je tudi gasilsko dvigalo. V njej ne bo požarno nevarnih prostorov. Vse evakuacijske poti so ustrezno označene in dimenzionirane ter omogočajo varen umik v primeru požara.

Okoljevarstveni vidik

Kristalna palača je energetsko varčno naravnana. Za prijetno počutje uporabnikov je namenjenih 2.500 kvadratnih metrov zelenih površin na terasi, pred vhodom v palačo pa stoji tudi fontana.