Skrb za ekologijo

Posebna pozornost je bila namenjena skrbi za okolje in varčevanje z energijo

Palača je zasnovana energetsko učinkovito v skladu z visokimi okoljevarstvenimi standardi:

  • v zgradbo je vgrajena sončna elektrarna
  • stavba je priključen na daljinski sistem oskrbe s toploto
  • hladilni sistemi so bili načrtovani po najsodobnejših standardih

Sončna elektrarna

V južno fasado Kristalne palače je vgrajen sistemi za pridobivanje elektrike iz sonca. Tako proizvedena električna energija je okolju prijazna in bo v celoti povrnjena v distribucijsko omrežje dobavitelja, ki jo bo nato prodal na trgu kot zeleno energijo.

Daljinski sistem oskrbe s toploto

Objekt je priključen na daljinski sistem oskrbe s toploto Energetike Ljubljana. Tehnološki postopek pridobivanja energije s sočasno proizvodnjo toplotne in električne energije omogoča najboljše izkoriščanje primarnega goriva, kar v luči učinkovite rabe energije pomeni najboljšo možnost izkoristka goriva za potrebe ogrevanja. Poleg tega za velike energetske obrate veljajo višji okoljevarstveni standardi, ob upoštevanju katerih prihaja do sorazmerno manjšega onesnaževanja okolja.

Hlajenje z ledom

Tudi preostali sistemi v objektu so zasnovani po najsodobnejših standardih učinkovite rabe energije. Tako so za hlajenje namenjeni ledni akumulatorji, v katerih se bo ponoči, ko je proste več električne energije, shranjeval led, ki bo podnevi uporabljen za hlajenje objekta.

Na tak način bo objekt deloval s stalno močjo električne energije, zaradi česar ne bo povzročal električnih konic in zlasti v vročih poletnih mesecih ne bo preobremenjeval distribucijskega omrežja. Poraba električne energije za hlajenje bo manjša tudi zaradi namestitve stekel z najnižjim faktorjem prepuščanja sončnega sevanja.

Za delovanje hladilnih stolpov bo namesto pitne vode iz vodovodnega omrežja uporabljena deževnica, ki bo shranjena v posebnem bazenu v kleti.