Vizitka

Vizitka

BTC d.d.
Šmartinska 152, 1533 Ljubljana

 • Telefon + 386 (0)1 585 11 00
 • Faks: + 386 (0)1 585 13 68

Davčna številka: 51367971
Identifikacijska številka za DDV: SI51367971
Matična številka: 5068681
Šifra dejavnosti: 52.240
Osnovni kapital: 7.511.266,90 EUR

Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno številko 10051000

Transakcijski računi

 • SI56 0292 3001 4224 317 pri Novi Ljubljanski banki d.d., Trg republike 2, 1520 Ljubljana
 • SI56 0317 1100 2674 369 pri SKB banka d.d., skupina Societe Generale Ajdovščina 4. 1513 Ljubljana
 • SI56 2900 0000 1812 884 pri UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana
 • SI56 0510 0801 0612 277 pri ABANKA Vipa d.d., Slovenska 58, 1000 Ljubljana
 • SI56 3300 0000 2914 938 pri Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska c. 117, 1000 Ljubljana
 • SI56 2420 3900 1559 624 pri Raiffeisen banka d.d., Slovenska ulica 17, 2000 Maribor
 • SI56 1010 0004 7570 444 pri Banka Koper d.d., Pristaniška ulica 14, 6502 Koper
 • SI56 3500 1000 0308 178 pri BKS Bank AG, Dunajska cesta 161, 1102 Ljubljana
 • SI56 3000 0010 3169 721 pri Banka Sberbank banka d.d., Dunajska cesta 128/A, 1000 Ljubljana

Devizni računi

IBAN SI56 0292 3001 4224 317

 • SWIFT/BIC code: LJBASI2X, Nova Ljubljanska banka d.d. Trg republike 2 1520 Ljubljana, Slovenija

IBAN SI56 2900 0000 1812 884

 • SWIFT/BIC code: BACXSI22, UniCredit Banka Slovenija d.d.,Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, Slovenja

IBAN SI56 0510 0801 0612 277

 • SWIFT/BIC code: ABANSI2X, ABANKA d.d., Slovenska 58, 1000 Ljubljana

IBAN SI56 3300 0000 2914 938

 • SWIFT/BIC code: HAABSI22, Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska c. 117, 1000 Ljubljana, Slovenija